Elbiler og Alternativet

FV19 – Interview nr. 5: Rasmus Nordqvist, Alternativet

Elbilforeningen FDEL har indbudt repræsentanter fra alle Folketingets partier til at fremlægge deres politik på  elbilområdet i interviewform. Interviewene bringes i den orden, de er kommet i stand. Femte interview er med Alternativets klimaordfører Rasmus Nordqvist.

Rasmus Nordqvist, hvordan indgår elbiler og andre lavemissionsbiler i Alternativets klima-, miljø- og transportpolitik?

Elbiler er en vigtig del. Derfor meldte vi også allerede ud i 2016, at vi ønsker et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2025.

Vi bliver nødt til at få elektrificeret vores transport, både den kollektive transport og privatbilismen. Selvom vi bor i et lille og homogent land, er folks udfordringer forskellige. Jeg bor selv i København og har ikke brug for en bil, men hvis man bor på Sydsjælland, hvor der ikke er megen offentlig transport, kan man som familie have brug for både én og flere biler.

Elbilerne er også rigtig gode til at balancere elsystemet.

Hvordan ser I elbilernes rolle i nedbringelsen af klimapåvirkningen fra transporten – for eksempel sammenlignet med kollektiv transport – ?

Elbilerne spiller en stor rolle. Men samtidig tror vi på, at opdelingen mellem kollektiv og individuel transport skal udviskes. Man ser det allerede med GoMore, for eksempel – og med Rejseplanen i Nordjylland, hvor man nu kan vælge delebiler.

Hvordan ser I på regeringens mål om udfasning af benzin- og dieselbiler og visionen om en million grønne biler på vejene i 2030?

Vi havde selv gerne set et stop for salget af nye benzin- og dieselbiler allerede i 2025. Sidste år begyndte andre partier så at melde sig på banen, og regeringen kom med sin 2030-målsætning.

Og selvfølgelig kan det lade sig gøre. Vi har alternativerne. Det gælder om at understøtte dem politisk, og det skal ske med både pisk og gulerod.

Det handler ikke kun om prisen på en bil, det handler også om, hvordan det er at have en bil. Vi har foreslået, at det skal være gratis for elbiler at køre over Storebælt. Vi ønsker også, at man ser på de incitamenter, der har fået det til at lykkes i andre lande, for eksempel Norge.

Hvordan så I helst afgifterne på biler, kørsel og drivmidler sat sammen?

Lige nu bliver vi nødt til at hæve afgifterne på de fossile biler, mens vi fjerner afgifterne på elbiler. Elbilerne skal ikke være permanent afgiftsfri, men vi skal skrue på flere knapper samtidig, så salget af fossilbiler går ned, mens salget af elbiler går op. Vi foreslår også afgiftsstigninger på benzin og diesel.

På længere sigt vil vi gerne have road pricing ind. Det kan differentieres, sådan at det bliver billigere at køre i de områder, hvor det er den eneste mulighed, og dyrere der, hvor det er overflødig convenience, for eksempel i storbyen. Og det kan bruges som redskab også i den nye verden, hvor flere deles om bilerne.

Helt generelt vil vi gerne bruge afgifter til at regulere adfærd, og her er ”Forureneren betaler” altså et ret godt princip.

Hvilken rolle spiller I som lovgivere i Danmark i at skabe rammerne for en miljø- og klimamæssigt bæredygtig transport i Danmark?

Vi spiller en meget stor rolle, både som lovgivere i Danmark og via EU. Noget kan vi drive gennem EU, og noget kan vi fremme på EU-plan gennem dansk lovgivning, for eksempel dette med stop for salg af fossilbiler.

Det lokale spor spiller også med, for eksempel når byerne går ind og regulerer, hvilke biler der må køre i byen.

Hvad kører du selv i?

Jeg har ikke kørekort. Jeg bor i byen, så det er ikke nødvendigt. Jeg går og cykler og tager offentlig transport.

Er der andet, du har lyst at dele med Elbilforeningens medlemmer og følgere?

Allermest et opråb om, at det er så vigtigt, at vi presser på den dagsorden, der handler om klima og transport.

Det folkelige pres er supervigtigt. Jeg er stadig helt høj over, at borgerforslaget om en klimalov kunne samle 50.000 underskrifter på 14 dage.

Elbilforeningen er jo en del af dette. I viser, at det godt kan lade sig gøre, og at man ikke mister hele sin frihed ved at vælge elbilen.

Del, hvor nemt det er! For vi skal have sat gang i omstillingen.