Søg
Søg
Close this search box.

Generalforsamling 2016

Så nærmer vi os igen tiden for FDEL´s årlige generalforsamling, som i år afholdes søndag den 29. maj.


Den ordinære generalforsamling afholdes kl. 11:10-14:00.

Men vi indbyder til aktiviteter allerede fra kl. 10 og siger farvel kl. 15.15.

Generalforsamlingen afholdes på Økolariet, Dæmningen 11 i Vejle, som også inviterer os til at se huset. Der er parkeringsmuligheder her: Torvehallerne, Gl havn, Bryggen (med Clever ladere på 3. sal).

Økolariet har maks. plads til 60 mennesker i deres største lokale. Ved forhåndstilkendegivelsen, som var uforpligtende, var der godt 40, der udtrykte tilsagn om at komme. Vi må derfor sige, at det er først til tasterne der sikrer deltagelse.

Prisen for forplejning bliver 150,- kr per person, som bedes betalt ved tilmeldingen. På grund af adgangsbegrænsningen anmoder vi om, at kun medlemmer deltager. Husk! der kan tegnes partnermedlemskab til halv pris. Kontakt medlem@fdel.dk. Vær også opmærksom på, at du skal have betalt kontingent for 2016, for at kunne deltage.

Dagens program bliver:

10:00  Se Økolariet gratis
10:15  Kaffe/the
11:00  Kort introduktion til Økolariet
11:10  Generalforsamling (se dagsorden nedenfor)
12:30 (cirka) sandwich fra lagkagehuset. Pause 20 min. Vand/øl købes evt. i Økolariet. Vegetar sandwich, alm sandwich eller særlige behov? Noter venligst ved tilmelding.
14.00 Generalforsamling afsluttes
Kaffe/the og kage
14:15-15:15 Foredrag af globetrotterne Hjalte og Nina’s tur omkring jorden i elbil.
Herefter evt. konstituerende bestyrelsesmøde (Økolariet lukker kl. 16. men den ny bestyrelse har til absolut senest 16:30, hvor vi skal være ude)

Dagsorden for FDEL Ordinær Generalforsamling 2016
i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Godkendelse af regnskabet for 2015
4. Behandling af indkomne forslag – herunder bestyrelsens ideer til strategi for 2016
5. Eventuelt fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår fortsættelse af nuværende kontingent på 400 kr. per år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Bestyrelsen lægger igen op til, at der vælges 5 medlemmer – Følgende er på valg:
– 1. Asger Grønkjær (modtager ikke genvalg)
– 2. Annette Munk Sørensen (modtager genvalg)
– 3. Dernæst ønsker Niels Güntelberg at sætte stille sin bestyrelsespost fri (modtager ikke genvalg)
– Valg af 3 suppleanter – de 3 nuværende: Jan Meier Larsen, Peter Borgen Sørensen og Henrik Gottlieb modtager genvalg
7. Valg af revisor – Christian Wolfhagen (modtager genvalg)
8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen. Vi glæder os til at se mange FDELere og få en god drøftelse både under – men også uden for dagsordenen. Og dertil i år et hyggeligt indslag om elbil kørsel i lidt mere ekstrem udgave end de fleste af os har eller vil prøve.

På bestyrelsens vegne – velkommen Asger Grønkjær.

Økolariet