Nye ansigter i FDEL’s ledelse

FDEL har i denne weekend afholdt generalforsamling på Økolariet i Vejle.


FDEL har i denne weekend afholdt generalforsamling på Økolariet i Vejle. Der blev valgt to nye medlemmer til bestyrelsen; Anna Hilden og Jan Meier-Larsen. Annette Munk Sørensen, Hans Steffensen og Martin Messer Thomsen fortsætter.

På efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig ved at vælge Martin Messer Thomsen som formand og Annette Munk Sørensen som næstformand.

Yderligere har generalforsamlingen valgt at styrke organiseringen og arbejdet på at gøre FDEL til en stor og betydningsfuld forbrugerorganisation ved at vælge hele 6 suppleanter; Henrik Gottlieb, Hans Hansen, Mads Aarup, Santa Vizule, Peter Borgen Sørensen og John Valeur.

Bestyrelsen vil gerne takke Asger Grønkjær for 3 års arbejde for foreningen og Niels Güntelbergs deltagelse i bestyrelsen. Samtidig glæder bestyrelsen sig meget til det fremtidige samarbejde med foreningens medlemmer og samarbejdspartnere.