Søg
Søg
Close this search box.

Krav om ladepladser skal også omfatte eksisterende boliger

Elbilforeningen FDEL har afgivet høringssvar vedr. en ny bekendtgørelse, der fra 10. marts skal sikre, at en del større nye og ombyggede parkeringspladser forsynes med eller forberedes til ladestandere. FDEL er glade for, at der nu bliver nogle krav til bygherren om etablering af lademulighed, men kravene til eksisterende byggeri bør fremskyndes, og eksisterende boliger bør også pålægges krav.
Udkastet til bekendtgørelse skelner mellem parkeringspladser ved boliger og andre parkeringspladser.
Ved boliger skal alle parkeringspladser fremover – ved nybyggeri eller større ombygninger – ifølge udkastet forberedes til etablering af ladere. Der er ikke krav om, at der faktisk etableres ladere. Eksisterende boligbyggeri er ifølge udkastet undtaget kravene, med mindre der sker større ombygninger.
FDEL mener, at dette er for snævert: Beboere i eksisterende byggeri med tilknyttet parkering skal have ret til etablering af lader.
På parkeringsområder med mere end 10 pladser, der ikke hører til boliger, skal der fremover – ved nybyggeri eller større ombygninger – ifølge udkastet etableres mindst én ladestander, og hver 5. parkeringsplads skal forberedes til ladestander. På eksisterende parkeringsområder med mere end 20 pladser, der ikke hører til boliger, skal der senest i 2025 etableres mindst én lader.
FDEL mener, at én ladeplads ikke giver mening for store parkeringsområder og foreslår, at hver 20. plads indrettes som ladeplads. Desuden ønsker vi, at kravet til eksisterende parkeringsområder fremrykkes til 2023.
Udkastet undtager visse små og mellemstore virksomheder fra krav. FDEL mener, at dette er uheldigt, da lettere adgang til opladning på arbejdet er vigtigt for udrulningen af elbiler, især i byerne og i de områder, hvor der pendles langt.
For at sikre, at offentlige ladepladser etableret i henhold til bekendtgørelsen faktisk også kan bruges af alle elbilister, også uden at det kræver en kontrakt med en ladeudbyder, argumenterer FDEL for, at der lægges loft over strømprisen, og at man skal kunne betale med kreditkort eller app.
Udkastet til bekendtgørelsen kan findes her:  https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63621 .
Bekendtgørelsen er en udmøntning af ændringer i Byggeloven foranlediget af et EU-direktiv. Se mere her: https://fdel.dk/byggeloven-fdel-afgiver-hoeringssvar/

20200120 Ladestanderbekendtgørelsen – FDEL høringssvar

____
Foto: C.Thomsen